Brabants Bierblog Brabantsbier.eu » Bierblog webfeed

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)

Aan de Redactie van de Prov. Noordbr. en 's Hertogenb. Courant.
Hoe heb ik het nu ? De bierbrouwerij "de Schaapskooi", behoorende aan het Trappistenklooster te Tilburg, levert goed en vrij duur bier en ziet, daar komt een storm opzetten van verschillende bierbrouwers van Tilburg en omstreken, met uitnoodiging aan de anderen der provincie, om gemeenschappelijk maatregelen te nemen tegen die exploitatie.
Waarom zyn do heeren bierbrouwers gekrenkt ? Welk recht is geschonden ? Omdat die brouwerij goed bier levert en zeer voldoet, daarom moet er geprotesteerd en zoo mogelijk een einde gemaakt worden aan de leveringen der Eerw. Paters ?

Een trappist
Een trappist

Doch laten we de groote vergadering afwachten en dan verder spreken. Alleen zij hier nog aangemerkt, dat het bier van "de Schaapskooi" vrij duur is voor de afnemers, die buiten af wonen; dat men kist en flesschen er bij betaalt, zoo men ze binnen vier weken niet terugzendt, en verder alle onkosten van vracht betaalt. Alles samen genomen komt het dus duur uit voor de liefhebbers. Toch schijnt het hun niet gegund te worden, omdat andere brouwers er schade onder lijden.
Moge dit goede er vast uit voortvloeien, dat in 't algemeen ons bier verbetere en die echte volksdrank door zijne goede hoedanigheden zijn reputatie herwinne; dan hebben de bierbrouwers geen concurrentie te vreezen en de werkman zal zich wat minder tot den jenever getrokken gevoelen.
Geachte Redactie, mijn dank. Tot later. Uw trouwe lezer.

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, Donderdag 12 Maart 1891
Lees het artikel via Delpher

Een oude tekening van Verenigde Bierbrouwerijen Breda - Rotterdam BV

Tekening van het lagergebouw (Breda omstreeks 1989)
Tekening van het lagergebouw (Breda omstreeks 1989). Er was een verhoging van de lagercapacitiet nodig omdat het Oranjeboom Bier werd geherïntroduceerd.

Brouwerij "De Zwaan" opgenomen in het Bavariaconcern

Na een bestaan van 250 jaren is brouwerij "De Zwaan" in het Brabantse Berlicum bij 's Bosch opgenomen in het Bavariaconcern. Gedurende al die jaren was de brouwerij in handen geweest van de familie Godschalx, die haar verwierf door een huwelijk in 1716 met de brouwers-weduwe Van Tongeren.

In 1907 werd "De Zwaan" de eerste stoom-brouwerij. Er is wel een Godschalx-opvolger in het bedrijf, die doorkneed is in het brouwersvak, doch vernieuwingen zouden teveel aan investeringen kosten, zodat men het nu heeft overgedaan.

Bron: Limburgsch Dagblad, 17-12-1969

Mouttoren van voormalige brouwerij De Kroon in Boxtel blijft wellicht overeind

Boxtel (15-7-2019) - De mouttoren van de voormalige bierbrouwerij De Kroon in Boxtel bij de dubbele overweg blijft wellicht overeind als de fietstunnel onder het spoor in de Tongersestraat wordt gerealiseerd.

Voormalige brouwerij 'De Kroon' aan de van Hornstraat is een gebouw dat kenmerkend is voor het rijke brouwersverleden dat Boxtel heeft en velen zullen het gebouw met zijn herkenbare mouttoren kennen. Het gebouw is door de monumentencommissie naar eigen zeggen waardevol genoeg bevonden om gemeentelijk monument te worden maar er is echter afgezien van aanwijzen tot monument.

D66 pleit er al lange tijd voor om bij de bouw van de fietstunnel onder het spoor in de Tongersestraat rekening te houden met de voormalige bierbrouwerij, die naast de toekomstige onderdoorgang staat.

Etiket Kronenbier Munchener Boxtel - Gebotteld in de brouwerij - Alc. 5%

Op de geplande locatie van de fietstunnel bevindt zich op dit moment het complex van drankengroothandel de Leijer. Een complex dat rond het jaar 1900 is gebouwd, als "brouwerij de Kroon". Al lang voordat dit complex gebouwd werd stonden in dit stukje van de wijk Breukelen verschillende brouwerijen en herbergen. Boxtel is van oudsher een echt brouwersdorp met vele thuisbrouwers en professionele brouwers. De eerste melding van een brouwerij op dezelfde plek als de huidige brouwerij in ruste is brouwerij "de roode leeuw" in 1733.

Mouterijen

Van het Mout- & Brouwhuis de Snoek in het West-Vlaamse Alveringem verscheen onlangs de 23ste monografie in de reeks Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief. Auteur Frank Becuwe schreef een fraai boekwerk met als titel De Moutast – Vurig erfgoed in West-Vlaanderen. Het boek telt 126 pagina's en handelt het rijke verleden van de West-Vlaamse moutasten. Een korte omschrijving:

Misschien minder spectaculair dan windmolens in het buitengebied maar toch opvallend in het dorps- en stadslandschap zijn de mouttorens die boven oude brouwerij- en mouterijgebouwen uitsteken. Achterhaald door de tijd en de daarmee gepaard gaande industriële ontwikkelingen neemt hun aantal de laatste decennia echter sterk af. Omdat met hun buitenbedrijfstelling het risico op sloop nooit ver weg is, wijdt industrieel archeoloog Frank Becuwe de 23ste monografie in de reeks Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief aan dit vurig erfgoed. Als onmiskenbare symbolen van ons rijk bierverleden hebben de moutasten zich in de voorbije twee eeuwen van kleine onopvallende bouwsels ontwikkeld tot monumentale torens. Bewust zoemt de auteur daarbij in op de provincie West-Vlaanderen. Veelal wordt daar niet bij stilgestaan, maar nergens is het vurig erfgoed immers zo rijk aanwezig als in deze perifere provincie. Naast de brouwerijnijverheid hebben ook de hop-, tabaks- en cichoreinijverheid, die er lange tijd eveneens van grote economische betekenis zijn geweest, zich in deze regio gematerialiseerd in een diversiteit aan asten. Behalve hun achterliggende geneugten hebben zij spijtig genoeg echter ook de dreiging gemeen geleidelijk uit ons collectief geheugen te worden gewist.

Frank Becuwe - De Moutast

Maar hoe zit het eigenlijk met onze eigen Brabantse mouterijen, welke brouwerijen hadden in het verleden zelf een mouterij. De bekendste (en nog bestaande) zijn die van Bavaria, een mouterij in Lieshout en de andere in de Eemshaven. In de literatuur is weinig informatie te vinden. Via een onderzoekje op deze site kwam ik tot het volgende resultaat:

 • Berkel-Enschot: Bierbrouwerij en Mouterij De Schaapskooi
 • Boekel: mouterij bij brouwerij Van Burgt
 • Boxtel: brouwerij met ook een mouterij erbij
 • Breda: mouterij bij brouwerij De Drie Hoefijzers
 • Breda: voormalige mouterij bij huis "De Dry Keerssen"
 • Eersel: brouwerij en mouterij "Het Hert"
 • Eindhoven: bierbrouwerij en mouterij De Haas
 • Maarheeze: brouwerij en mouterij "de Vogelsberg"
 • Ravenstein: brouwerij en mouterij De Gersteaar
 • Schijndel: mouterij brouwerij Bolsius
 • Tilburg: Bierbrouwerij de "Posthoorn" Mouterij en IJsfabriek


Advertentie Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant (21-03-1892)

Dit is slechts een korte opsomming. Ik ga verder op zoek en uiteraard mag de bezoeker van deze site mij helpen bij deze zoektocht. Stuur gerust een e-mail naar bericht@brabantsbier.eu of reageer via het formulier.

De Moutast
Vurig erfgoed in West-Vlaanderen
Frank Becuwe
2018 - Westhoek Monumenten v.z.w. Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief 23
Prijs € 15,00 (+ € 4,50 euro verzendingskosten i.p.v. € 2,50. Wellicht zijn de verzendingskosten naar Nederland hoger, informeer vooraf even bij De Snoek.)

Mout- & Brouwhuis "De Snoek"
Fortem 40
8690 Alveringem (Westhoek)
www.desnoek.be

# Artikel geplaatst op 1 oktober 2018, laatste update 2 oktober 2018

Enkele oude plaatjes van de abdij Koningshoeven


Trappistenklooster en Bierbrouwerij (Ansichtkaart collectie Brabantsbier.eu)


Boven abdij Koningshoeven van de trappisten en hun bierbrouwerij. Onder de Markt met de kerk van het Heike en op de achtergrond het voormalige gemeentehuis. In het midden het wapen van de gemeente Tilburg. (Ansichtkaart 1900 Regionaal Archief Tilburg)


Tilburg, Trappistenklooster, Catharijneconvent. De Abdij van Onze Lieve Vrouw van Koningshoeve herbergt het niet alleen het klooster maar ook de Brouwerij de Koningshoeve (die vroeger De Schaapskooi heette). De brouwerij heeft een rijke historie. Een bier mag alleen de naam Trappistenbier dragen als het binnen de muren van een Trappistenklooster onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de monniken wordt gebrouwen (alhoewel er tegenwoordig steeds meer leken bij het brouwen betrokken zijn). De Trappister monniken begonnen met het brouwen van hun bier in 1884 en in 2009, toen de brouwerij 125 jaar bestond, brouwde men een bijzonder biertje "La Trappe" (genoemd naar het klooster in Frankrij). Het bier werd zo populair dat het nu nog geschonken wordt. Behalve de brouwerij herbergt het klooster ook nog een kaasmakerij en is er een gasthuis voor hen die rust / bezinning zoeken. (Ansichtkaart 1904 Regionaal Archief Tilburg)

Meer over Abdij Koningshoeven op Brabantsbier.eu.