Dommelsche Bierbrouwerij

Dommelsche Bierbrouwerij, een kansrijke erfenis!

Donderdag 6 april, reikte voorzitter Jan van Gils van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut officieel het rapport 'De Dommelsche Bierbrouwerij ‒ Waarde ‒ Context ‒ Omgeving', uit aan wethouder monumentenzorg, mevrouw Hetty Tindemans van de gemeente Valkenswaard en inwoner/initiatiefnemer, de heer Henk Hovens. Aanleiding is de monumentenstatus voor de Dommelsche Bierbrouwerij.
Bij de uitreiking waren ook vertegenwoordigers aanwezig van Heemkundekring Weerderheem en de Dommelsche Bierbrouwerij.

Dommelen, de Dommelsch bierbrouwerij (afbeelding Wikipedia | author Michielverbeek)
Dommelen, de Dommelsch bierbrouwerij (afbeelding Wikipedia | author Michielverbeek)

Achtergrond
Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard sprak in februari 2016 het voornemen uit om in Dommelen de panden Brouwerijplein 84 (voormalig fabrikantenvilla 'De Berg'), Brouwerijplein 87 (Dommelsche bierbrouwerij) en Brouwerijplein 88 (voormalig fabrikantenvilla, nu kantoor Dommelsche bierbrouwerij), aan te wijzen tot gemeentelijke monumenten en daarvoor de noodzakelijke procedure te starten. Daarnaast verzocht het college ook om de procedure te starten om de Dommelsche Bierbrouwerij tot rijksmonument te laten aanwijzen. Over deze laatste aanwijzing beslist de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Inwoner van de gemeente Valkenswaard en auteur van het boek "Dommelsch een eeuwenoude traditie", Henk Hovens, nam al eerder het initiatief om bij de RCE een suggestie te doen de Dommelsche bierbrouwerij aan te wijzen als rijksmonument. Om zo veel mogelijk kans te maken op een dergelijke ‒ zeer uitzonderlijke ‒ aanwijzing is besloten het breder aan te pakken. Dat wil zeggen; een beschrijving maken waarbij niet alleen de bierbrouwerij wordt betrokken, maar de brouwerij met al zijn maatschappelijke facetten. Erfgoedvereniging Heemschut heeft aangeboden deze nieuwe beschrijving te maken. Opsteller van het rapport is architectuurhistoricus Michiel Kruidenier.

Dommelsch logo

Rapport 'De Dommelsche Bierbrouwerij ‒ Waarde ‒ Context ‒ Omgeving''
Heemschut vindt de Bierbrouwerij een belangrijk erfgoedcomplex, dat kansen biedt voor leisure en profilering om het verhaal van de geschiedenis van Dommelen en haar inwoners beter te ontsluiten en meer beleefbaar te maken. Tegenwoordig is er veel vraag naar authentieke plekken en hun verhalen. Het rapport biedt ook kansen bij het rekening houden met cultureel erfgoed bij een toekomstige ruimtelijke ontwikkeling of transformatie van het gebied.

Heemschut vindt dat de gemeente Valkenswaard trots mag zijn op de historische aanwezigheid van de Dommelsche Bierbrouwerij en deze aanwezigheid nog meer mag benutten.

De rapporten "De Dommelsche Bierbrouwerij ‒ Waarde ‒ Context ‒ Omgeving" (2016) en "Beschrijving architectuur panden Brouwerijplein" (2013) zijn te downloaden via de website Erfgoedvereniging Heemschut.

Dommelsch WEP Promo from Focus2infinity on Vimeo.

Websites:
Dommelsche Bierbrouwerij
Bieretiketten.nl: Dommelsche Bierbrouwerij
Heemkundekring Weerderheem
Vind Dommelsch Bier op Marktplaats.nl

Bron: website Erfgoedvereniging Heemschut.