Zevenbergen

Brouwerijen vanaf 1900
bron: Friedrich - Brauereiverzeichnis Niederlande (1997)
1a.Wed. J.H. Damen, bierbrouwerij De Roode Leeuw1912
1b.J. Kocken, bierbrouwerij De Roode Leeuw1915
1c.A.Ph.F. Wijne, bierbrouwerij De Roode Leeuw1920
2a.J. van Beek, bierbrouwerij Het Witte Anker1898
2b.G.N. Nelemans, bierbrouwerij Het Witte Anker1940
2c.Nelemans, bierbrouwerij Het Witte Anker1959
2d.Anker brouwerij firma Nelemans1966

Advertentie van 1939
Advertentie van 1939

Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant / Monumenten Inventarisatie Project

Zevenbergen - Zuidhaven 45a; 45b
Het Witte Anker
Brouwerij Jeugdhuis
1942-43
Baksteen, tufstenen aanzetstenen. Siermetselwerk onder de goten. Getoogde ijzeren roederamen, deels gedicht. Zadeldak, verbeterde Hollandse pan. Betonen goten.
Voormalige brouwerij Fa. Nelemans
Van industrieel archeologisch belang. Straatbeeldbepalend.
(Bron: CHIN-M.I.P. Zevenbergen)

Voormalige bierbrouwerij Het Witte Anker
Voormalige bierbrouwerij Het Witte Anker (foto archief Brabantsbier.eu)